Temiz Oda Standartları Federal Standart 209

Federal Standartları 209

 

İlk Kez 1963’te USA’da "Cleanroom and Work Station Requirements, Controlled Environments" Adıyla Yayınlandı. 1966’da 209A Olarak Düzeltildi. 1973’te 209B, 1987’de 209C, 1988’de 209D, 1992’de 209E Olarak revize edildi.

 Uygulamada;

  • As Built: Sistemin çalışabilir hale gelmiş şeklidir. Tüm bağlantılar yapılmıştır. Üretim teçhizatı ve üretim personeli yerleşimi yapılmamıştır.
  • At Rest: Tüm sistemler hazırlanmış olup üretim teçhizatı da kurulmuştur.
  • Operational: Tüm servisler, üretim teçhizatları ve personelin yerini almış olduğu durumdur.