Havalandırma Sistemlerinde Hepa Filtre Kullanımı Önem Kazanıyor

Bir araştırmaya göre, HVAC sistemleri pazarı belirleyici bir rol oynarken, onu HEPA ve ULPA filtreler ile fan filtre üniteleri (FFU) izliyor. Bu üç grup, pazarın %60'ını oluşturuyor.

Firmanın gerçekleştirdiği bir başka araştırma ise "Küresel HEPA Filtre Pazarı – Uygulama Alanları ve Coğrafi Bölgelere Göre Rekabet Tahmini ve Fırsatlar, 2011-2021" başlığını taşıyor. Dünya genelinde altyapı gelişmeleri ve hızlı sanayileşme, iç ve dış mekan hava kalitesini ciddi şekilde etkilediğinden, 0,3 mikron veya daha büyük partiküllerin %99,97 verimlilikle uzaklaştırılmasını sağlayan özel hava filtreleri olan HEPA filtrelerinin kullanım alanları ve popülaritesi giderek artmaktadır. Küresel ölçekte HEPA filtrelerinin pazar büyüklüğünün, artan tüketici bilinci, solunum yolu enfeksiyonları ve diğer hava kaynaklı hastalıkların artması gibi nedenlerle 2016'da 2,7 milyar USD'ye ulaşması beklenmektedir.

HEPA filtreleri, yoğun olarak hava temizleyicileri, havalandırma sistemleri, otomotiv hava filtreleri, gaz türbini hava filtreleri ve temiz oda filtreleme alanlarında kullanılmaktadır. Araştırmada, hızla gelişen farmasötik, biyoteknoloji, yarıiletken ve tıbbi cihaz imalat endüstrilerinden kaynaklanan temiz oda talebinin, bazı ülkelerde HEPA filtre talebini daha da artıracağı belirtilmektedir.