Temiz Oda Nedir ?

Temiz oda, havadaki partikül konsantrasyonu ile sıcaklık, nem ve basınç gibi ilgili diğer parametrelerin kontrol altında tutulduğu bir veya birden fazla zondan oluşan mahaldir. Temiz oda iklimlendirme sistem tasarımı klasik iklimlendirme sistem tasarımlarından çok daha karmaşık ve risk faktörü çok daha fazladır. Çünkü konfor iklimlendirmesinde kontrol parametreleri sıcaklık ve nem iken, temiz oda tasarımlarında ise sıcaklık, nem, partikül sayısı, basınç ve hava akış yönleri gibi parametrelerin kontrolünün sağlanması gerekmektedir.

Genel olarak temiz oda;

* Havanın çok küçük toz zerreciklerinden arındırılarak ortama basıldığı,

* Partiküllerin dışarıdan ortama girişinin önlendiği,

* Hammadde, ürün, atık ve personel akışının kirlenmeyi önleyecek şekilde düzenlendiği,

* Ortamdaki sıcaklık, nemin kontrol edildiği,

* Zerreciklerin ortama girmesinin veya atmosfere çıkmasının önlenmesini sağlamak için artı ve/veya eksi basıncın oluşturulduğu ve kontrol edildiği,

* Sistem ve çevreden oluşan titreşimin hassas üretime zarar vermeyeceği seviyelere indirildiği,

* Ürünlerden kaynaklanan toz taneciklerinin oluşturacağı çapraz kirlenmenin engellendiği,

* Odanın tasarımında toz ve mikroorganizmaların birikiminin ve oluşmasının önlendiği malzemelerin kullanıldığı,

* İçerisinde toz oluşturmayan cihazlar, aletler ve kıyafetler ile çalışılan,

* Çalışma sırasında toz oluşturmayacak şekilde disiplinli hareket edilen,

* Özel malzemeler ile temizliği veya dezenfeksiyon işlemlerinin yapıldığı,

* Düzenli olarak ölçümlerin yapıldığı,

* İstenilen şartları senenin 365 günü, günün 24 saati kesintisiz, güvenli bir şekilde ve olanaklar elverdiğince düşük enerji masrafı ile sağlayabilen çalışma ortamlarıdır.

 Temiz odalar ile ilgili birçok standart bulunmasına rağmen hepsinin temelini "Federal Standart 209" oluşturmaktadır. Özellikle ilaç imalatını kapsayan ısıtma havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) sistemlerine ait standartları belirleyen Alman normları bulunmaktadır. DIN 1946 Bölüm 4 (1989) ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin dizaynında uyulması gereken şartları ve sistemin özelliklerini belirlemektedir. DIN 4799 ise bu sistemlerin ne şekilde test edileceğini izah etmektedir.