Temiz Oda Tasarımı ve Önemli Hususlar

Temiz oda HVAC sistemleri ticari HVAC sistemlerinden önemli ölçüde farklılık gösterir. Bu sistemlerde, odalar basınçlı tanklara dönüşebilir ve duvarlar ile tavan hava dağıtıcıları olarak işlev görebilir. Ayrıca, bir odada veya alanda birden fazla kanal-fan sistemi bulunabilir. Temiz odaya girecek herkesin, özellikle teknik personelin, yöneticinin bilgisi dışında girmemesi gerekmektedir. Ayrıca, temiz oda içinde ve dışında personel kıyafetleri belirli bir standarta uygun olmalıdır, bu standart tesisin gereksinimlerine göre değişebilir.

 

Temiz oda tasarımı büyük bir ekip çalışması gerektirir. İnşaat, mimari, elektrik ve mekanik grupların yanı sıra, ilaç fabrikasının mühendislik üretim ve kalite güvence gruplarının da katılması önemlidir. Tasarım sürecinde şu hususlara dikkat edilmelidir:

 

- Üretilecek ürünün tipi ve kapasitesi mal sahibi tarafından belirlenir.

- Mimari grup uluslararası standartlar ve Sağlık Bakanlığı'nın yönetmelikleri hakkında bilgilendirilmelidir.

- Üretim mahallerinde kullanılacak ekipmanların gerçek boyutlarına göre mimari projeler hazırlanır.

- Temiz oda içindeki ekipmanların ihtiyaçları, imalatçı firmaların kataloglarından belirlenir.

- Hava değişim sayıları hesaplanır ve standartlara uygun olup olmadığı kontrol edilir.

- Temiz oda içindeki sıcaklık, nem ve basınç değerleri sürekli olarak gözlenir ve kaydedilir.

- Mekanik tesisatın sertifikalı elemanlar tarafından yapılması ve ulusal/uluslararası standartlara uygun testlerin yapılması gerekmektedir.

 

Bu tasarım sürecindeki detaylı planlama ve iş birliği, verimli bir temiz oda ortamının sağlanmasına yardımcı olur.