Temiz Oda'da Havalandırma Verimliliği Nasıl Sağlanabilir ?

Temiz odaların havalandırma sistemleri, yaz aylarında soğutma ve nem kontrolü, kış aylarında ise ısınma ve nem kontrolü için harcadığı enerji miktarı oldukça yüksektir. Bu nedenle, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla temiz odaların havalandırılmasının gece veya kullanılmadığı zamanlarda kapatılması tartışmalı bir konudur.

Havalandırma sisteminin tamamen kapatılması genellikle tavsiye edilmez. Aksine, bu durumda mekanın basınç, mikrobiyoloji ve diğer kontrol edilen faktörler açısından uygun koşulları sağlamak için sonraki adımlar karmaşık olabilir. Bu durum, İyi Üretim Uygulamaları'na (GMP) uyumlu tesisler için gerekli standartların yeniden sağlanmasını gerektirebilir.

Ancak, hava hacminin azaltılması ve dolayısıyla havalandırma sisteminin performansının azaltılması mümkündür. Bazı şirketler zaten bu yöntemi kullanmaktadır. Ancak, temiz oda GMP standartlarına uygun hale getirilmeli ve bu azaltma prosedürünün geçerliliği sağlanmalıdır.

Bu amaçla şunlar göz önünde bulundurulmalıdır:

  • Azaltma işlemi, ilgili temiz oda için belirlenen sınırların genellikle ihlal edilmediği şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu sınırlar, temiz oda sınıfı, ürün özellikleri (sıcaklık, nem), basınç koşulları gibi her işletim durumu için belirlenmiş minimum ve maksimum değerleri içerir.
  • Azaltma modundaki değerlerin, tesisin zamanında GMP standartlarına uygun hale getirileceği şekilde seçilmesi önemlidir. Bu durum, yapı malzemesi ve sistem performansı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.
  • Basınç koşulları her zaman korunmalıdır ve akış yönünün tersine dönüşüne izin verilmemelidir.
  • Temiz oda koşullarını sürekli olarak izlemek ve belgelemek için bağımsız bir izleme sistemi kurulması önerilir.
  • Azaltma sırasında, beklenmedik dış müdahalelere izin verilmemelidir. Bu nedenle, giriş kontrolü önemlidir.
  • Enerji maliyetlerinde yaklaşık %30 tasarruf sağlanabilir, ancak bu ek yatırım maliyetlerini dengelemeyi gerektirebilir.

Sonuç olarak, temiz oda havalandırma sistemlerinin tasarruf moduna geçirilmesi ve etkin bir şekilde çalıştırılması, enerji tüketimini azaltabilir ancak bunun için uygun önlemler alınmalıdır.