Temiz Odalar Nerelerde Kullanılır?
İlaç Üretimi, Tıbbi Cihaz Üretimi, Savunma Sanayi, Otomotiv Sektörü, Cam ve Optik Sanayi, Biyogüvenlik Kabinleri, Gıda ve Kozmatik Sanayi ile Pil Üretim Tesislerinde Temiz Odalar Kullanılır.

İlaç ve Biyofarmasötik Endüstrisi

Eski zamanlarda eczacı tarafından hasta reçetesine göre ilaç hazırlanıp kısa sürede tüketilirken, günümüzde İlaç fabrikalarında hazırlanmakta ve fabrikasyon işlemlerinden uzun bir süre sonra büyük bir hasta kitlesi tarafından kullanılmaktadır. İlaç endüstrisinde regülasyon ve kalite önceliklidir. Bu da sektörün sürekli genç ve dinamik yapısını oluşturur. Bu yapıyı oluşturan ISO 14644, GMP, FDA, ISPE gibi yönetmelik ve kılavuzlar neticesinde tüm gereksinimlere cevap verebilecek olan temiz odaların kurulması gerekmektedir.

 

Tıbbi Cihaz Üretimi

1992 yılında kurulmuş olan Global Uyumlaştırma Çalışma Grubu (GHTF), 2005 yılında bir tıbbi cihaz tanımı geliştirmiştir. Oldukça geniş ve hemen her durumu kapsadığı için bu tanım yaygın bir kabul görmüştür. Özetle bu tanıma göre tıbbi cihaz; “İnsanda kullanıldıklarında aslî fonksiyonunu farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkiler ile sağlamayan, fakat fonksiyonunu yerine getirirken bu etkiler tarafından desteklenebilen ve insan üzerinde hastalığın tanısı, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi, yaralanma veya sakatlık tanısı, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi, hayatın sürdürülmesinin desteklenmesi, tıbbi cihazın dezenfekte olmasının sağlanması, medikal veya tanı amaçlı veri sağlanması amacıyla geliştirilmiş herhangi bir enstrüman, aparat, makine, cihaz, implant, uygulama, in-vitro reaktif veya kalibratör, yazılım, malzeme veya benzeri bir uygulamadır. ISO 14644, ISO 13485, GMP, FDA gibi yönetmelik ve kılavuzlar neticesinde tüm gereksinimlere cevap verebilecek olan temiz odalar içerisinde üretimin yapılması gerekmektedir.

 

Gıda Sanayi

Temiz odalar ilaç, tıbbi cihaz, elektronik, optik, savunma sanayi gibi alanlarda kullanıldığı bilinmektedir ancak gıda sanayi temiz oda teknolojisi de her geçen gün ilerlemektedir. Gıda üreticileri, havadaki bulaşmayı kontrol etmek ve ürün raf ömrünü artırmak için temiz oda teknolojisine yönelmektedir. Gıda endüstrisinde talep edilen temiz odalar, partikül içeriğine göre yarı iletken veya steril farmasötik uygulamalardakinden daha az "temiz" nitelikte olmalarına karşın mikrobiyolojik açıdan üst seviyede korunum istemektedir. Gıda sanayiinde proses edilmiş havanın tanımlanmış ortam koşullarına “temiz oda” uygulamaları ile ulaşılabilir. Gıda ve içecek sanayiinde temiz oda teknolojisinin kullanımı hassas proseslerde biyokontaminantların kontrolünü sağlamaktadır.

  

Otomotiv ve Elektronik Sanayi

İşitme ekipmanları, hassas elektronik kartlar gibi üretiminde partikül kontaminasyonunun önemli olduğu üretimlerde üretim alanında partikül oluşmaması, antistatik, hafif olması ve yanıcı olmaması nedeniyle mikro elektronik üretimleri tüm gereksinimlere cevap verebilecek olan temiz odalar içerisinde yapılması gerekmektedir.