Temiz Odalarda Hava Dağıtım Yöntemleri

Temiz oda klasının belirlenmesinden sonra odadaki partikül kontrolünü sağlamak için hava akım türüne odaklanmak önemlidir. Hava dağılımını etkileyen en kritik faktörler, hava veriş ve dönüş menfezlerinin türleri ile konumlarıdır. İstenilen temizlik sınıfı, bina inşası, içerideki ekipman düzeni, klima santrallerinin yerleşimi ve en önemlisi buna ayrılacak mali kaynak miktarı, hava dağıtım sisteminin seçimini etkiler.

Temiz odanın kullanım amacına bağlı olarak farklı hava akış modelleri bulunmaktadır. Üç alternatif şu şekildedir:

  1. Hemen Emilebilen Metod: Temiz odada çalışılan yerde oluşan partiküller hemen emilebilir. Bu metod, çapraz kirlenmeye izin verilmeyen temiz odalarda yüksek partikül yoğunluğunu engellemeyi amaçlar.

  2. Türbülanslı Akış Metodu: Klas 10.000'e kadar olan odalarda, akış, az partikül içeren hava yardımıyla partikül yoğunluğunu azaltmayı hedefler. Bu, bir "havayı seyreltme" sürecini içerir ve partikül emisyon oranından yola çıkarak gerekli hava miktarını hesaplamayı içerir.

  3. Laminer Akış Metodu: Partiküllerin belirli bir yatay veya dikey akış yolunda doğrudan temiz odadan dışarı atılmasını içerir. Bu yöntemde içerdeki zararlı partiküller dışarıya süpürülür. Bu akış, klasifikasyonu 100 ve üzeri olan temiz odalarda kullanılır ve akış hızı önemli bir kriterdir.

Hava girişi çeşitlerinin yanı sıra, atılacak havanın çeşitli alternatifleri de bulunmaktadır. Örneğin, atık havanın yüksek sınıflı temiz odadan düşük sınıflı temiz odaya eksfiltrasyonu veya dışarıdan alınan temiz hava ile yüksek sınıflı temiz odanın atık havasının karıştırılması ve geri kalanının dışarı atılması gibi yöntemler düşünülebilir.

Temiz odalarda üfleme havası için kullanılan metodların etkisi, bir dizi faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu faktörler arasında bina inşası, içerideki ekipman düzeni, klima santrallerinin konumu ve özellikle bu amaç için ayrılan mali kaynak miktarı bulunmaktadır.